510 876 702

Ty mówisz - my słuchamy!

Wykonane wywiady gospodarcze przez Kancelarię Patronus o dłużnikach i kontrahentach nie ograniczają się do danych zawartych w rejestrach czy ewidencjach, lecz pochodzą także z wielu innych źródeł, niedostępnych dla innych wywiadowni gospodarczych.

 
Wykonany przez nas Wywiad Gospodarczy obejmuje:

1. Dane osobowe

2. Prawa majątkowe

3. Majątek ruchomy

4. Nieruchomości

5. Nieruchomości zbyte

6. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

7. Wierzytelności hipoteczne lub dochodzone w trybie egzekucji komorniczej

8. Ustalenie danych nieruchomości według adresu (Specyfikacja nieruchomości – numer księgi wieczystej KW nieruchomości)

 

Istnieje możliwość rozszerzenia wywiadu gospodarczego w indywidualnym zamówieniu.

Wywiad Gospodarczy

Kancelaria Patronus - Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia
– Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000767962, NIP: 8943137219 REGON: 382388933 Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Kancelaria Patronus - Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000767962, NIP: 8943137219 REGON: 382388933 Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Copyright 2021 Kancelaria Patronus, All Right Reserved