510 876 702

Ty mówisz - my słuchamy!

Zarządzanie Nieruchomościami

Windykacja Należności
     W ramach usługi zarządzania nieruchomościami Kancelaria Patronus proponuje Państwu:
 
     - obsługę administracyjną (wynajęcie nieruchomości, utrzymanie relacji z najemcami);
     - obsługę prawną (przygotowanie umowy najmu, protokołów etc.);
     - obsługę bankowo -finansową (rozliczanie mediów i kosztów wynajmu);
     - obsługę techniczną (współpracujemy z firmami świadczącymi usługi techniczne);
     - bieżące reagowanie i podejmowanie działań w celu usunięcia awarii i ich skutków;
     - przygotowanie rozliczeń mediów.
 
 
     Nasze główne założenia to:
     - maksymalizacja dochodów z najmu;
     - bezpieczeństwo prawne;
     - bezpieczeństwo finansowe.
 
Twoja nieruchomość w bezpiecznych rękach 

 

Kancelaria Patronus - Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia
– Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000767962, NIP: 8943137219 REGON: 382388933 Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Kancelaria Patronus - Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000767962, NIP: 8943137219 REGON: 382388933 Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Copyright 2021 Kancelaria Patronus, All Right Reserved