510 876 702

Ty mówisz - my słuchamy!

Kancelaria Patronus występuje w charakterze pełnomocnika osoby kupującej lub sprzedającej nieruchomość. Standardy wprowadzone w tym obszarze działalności Kancelarii Patronus powodują, że nie możemy stawać w jednej linii z typowymi biurami nieruchomości. Nasi Specjaliści ds. Sprzedaży to osoby zaangażowane, dostępne dla klientów od poniedziałku do niedzieli od 7-22.

Po więcej szczegółów zapraszamy  Państwa do osobistego kontaktu. Będzie to doskonałą okazją do zapoznania sie z etapami naszego działania w korelacji z Państwa oczeki-waniami. Wykażemy przy tym co daje nam przewagę nad biurami nieruchomości.

Kancelaria Patronus występuje w charakterze pełnomocnika osoby kupującej lub sprzedającej nieruchomość. Standardy wprowadzone w tym obszarze działalności Kancelarii Patronus powodują, że nie możemy stawać w jednej linii z typowymi biurami nieruchomości. Nasi Specjaliści ds. Sprzedaży to osoby zaangażowane, dostępne dla klientów od poniedziałku do niedzieli od 7-22.

Po więcej szczegółów zapraszamy  Państwa do osobistego kontaktu. Będzie to doskonałą okazją do zapoznania się z etapami naszego działania w korelacji z Państwa oczekiwaniami. Wykażemy przy tym co daje nam przewagę nad biurami nieruchomości.

Nieruchomości

Kancelaria Patronus - Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia
– Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000767962, NIP: 8943137219 REGON: 382388933 Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Kancelaria Patronus - Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000767962, NIP: 8943137219 REGON: 382388933 Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Copyright 2021 Kancelaria Patronus, All Right Reserved

Nieruchomości sprzedaż